Jejich náhradou mají být kromě obnovitelných zdrojů především plynové elektrárny, které budou zásobovány pomocí dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).

Přechod od uhlí a jádra k obnovitelným zdrojům a plynu je v posledních a nadcházejících letech realitou v řadě zemí světa, přičemž výjimkou nebude ani Jižní Korea. Dlouhodobý plán pro zásobování elektřinou pro období mezi lety 2020 a 2034 nastiňuje směr, kterým by se jihokorejská energetika měla v nadcházejících letech ubírat. Do 15 let by mělo přestat spalovat uhlí na 30 stárnoucích elektráren, tedy polovina z tamní flotily. Většina z nich nicméně provoz zcela neukončí, ale bude konvertována na spalování zemního plynu, který do země proudí ve zkapalněné podobě (LNG).

„Pro pokrytí nedostatku elektřiny, který bude následkem plánovaného uzavírání uhelných elektráren, bude 24 z nich s celkovým instalovaným výkonem 12,7 GW konvertováno na LNG,“ uvedl podle serveru Platts zástupce ministerstva.

Zdroj Oenergetice