Ceny energetických komodit, zejména zemního plynu a elektrické energie, v posledních měsících stabilně rostou, aktuálně na trhu přitom panuje s ohledem na probíhající válku na Ukrajině extrémní volatilita. Není tak žádným divem, že výrazný nárůst těchto cen je jedním z hlavních tahounů inflace napříč Evropou.

Ceny energetických komodit v posledních dnech atakují několikaletá či dokonce historická maxima, ceny však začaly stoupat již v průběhu loňského roku před vypuknutím ukrajinské krize. Podle dat statistického úřadu EU Eurostat dosáhla míra energetické inflace k letošnímu lednu 27 %. Ještě na začátku loňského roku přitom tento ukazatel vykazoval záporné hodnoty, v březnu 2021 se nicméně dostal do kladných hodnot a od té doby postupně roste.

„Míra inflace pro energie je nejvyšší od roku 1997, kdy byl vydán první harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP). V říjnu přesáhl zatím nejvyšší dosaženou hodnotu: 17 % z července 2008,“ uvádí Eurostat.

Průměrná hodnota 27 % se vztahuje k mixu zemního plynu, elektřiny a paliv, včetně benzinu, nafty a dalších kapalných paliv.

Pro jednotlivé energetické komodity se míra inflace liší, nejvyšší byla v případě zemního plynu, a to dokonce 41 %.