Reference

NEONPOWER s.r.o.

Naši spokojení zákazníci

Vážení,

chtěli bychom Vám sdělit, že na základě určitého zkušebního období pro nákup plynu pro rok 2017 a zajištěné důležité součinnosti se společností NEONPOWER s.r.o. a jelikož se nám tedy spolupráce z roku 2017 ukázala určitou možnou budoucí cestu, zvolili jsme ji také pro další spolupráci i v roce 2018.

Společnost NEONPOWER s.r.o. sleduje a vhodně pro nás doporučuje postupné nákupy v elektřině a plynu a tím zajišťuje určité naše cenové požadavky v určitých nákupních krocích. Vždy máme tedy přehled o nákupech a určitých správných kombinacích. Máme vždy aktuální přehled o realizovaných nákupech, které bezpochyby pro nás znamenají přínos do naší společnosti.

Společnost NEONPOWER s.r.o. a její činnost na energetickém trhu můžeme vřele doporučit i Vám.

Karel Pečl

Energetik ve společnosti MADETA a.s.

Vážení , chtěli bychom Vám sdělit, že jsme si vybrali pro rok 2020 spolupráci se společnostní NEONPOWER s.r.o. , které jsme svěřili nákup plynu. V rámci naší výroby je pro nás tato položka tvoří značnou část nákladů a proto jsme rádi, že můžeme být ve spojení se společností NEONPOWER s.r.o.

Společnost NEONPOWER s.r.o. velmi dbala po celý rok 2020 o to, abychom mohli být s celkovým výsledkem spokojeni a stanovila cíle, které jsme naplnili ještě nad rámec našich možných predikovaných úspor v rámci postupného nákupu.

Vždy máme přehled o provedených nákupech a určitých krocích

V roce 2020 bylo ušetřeno pro naši společnost téměř 1 800 000 kč proti předpokládyným nákladům před rozhodnutím o postupném nákupu.

Společnost tímto prokázala, že i v následujícím období budeme společně spolupracovat také na nákupech elektrické energie.

Společnost NEONPOWER s.r.o. a její činnosti na energetickém trhu můžeme vřele doporučit i Vám.

Vladimír Podoji

Energetik ve společnosti BRISK Tábor a.s.

Vážení obchodní přátelé, jsme velmi rádi, že jsme navázali již určité přátelství se společností NEONPOWER s.r.o., které trvá již od roku 2016, kdy nás společnost sama oslovila a posléze představila program u nás ve společnosti. Nejprve jsme si první roky vyzkoušeli spolupráci se společností NEONPOWER s.r.o. a po určité zkušenosti jsme ji začali stále více naslouchat a vnímat celkové možné úspory v oblasti energetiky pro naši společnost. Společnost NEONPOWER s.r.o. nám již za dobu provázané spolupráce nám jistě pomohla ke značným úsporám cca 1. 000 000 Kč, ke kterým jsme ve spolupráci s nimi dospěli. I v rámci krize, která nastala v roce 2020 jsme byli schopni ušetřit nemalé prostředky a to jak na elektřině, tak i na zemním plynu. V rámci jejich strategie a celkového zaujetí pro celkovou spolupráci musíme konstatovat, že jsme získali velmi důležitého partnera v oblasti úspor v energetickém odvětví. Proto i nadále naše spolupráce trvá a jsme rádi, že se můžeme kdykoliv na tuto společnost obrátit a víme, že vždy nalezne řešení, které má pro nás smysl a získané finance pro náš provoz V rámci této zkušenosti se společností NEONPOWER s.r.o. bychom Vám velmi vřele doporučili spolupráci i Vám.
Ing. Šárka Kotrbová

statutární ředitel spol. ELITEX Nepomuk a.s.

Vážení,

hodnotíme kladně, že jsme navázali spolupráci se společností NEONPOWER s.r.o., které trvá od roku 2015, kdy nám byla tato společnost a její služby doporučena. V rámci minulých let v oblasti energií elektřiny a plynu nám společnost NEONPOWER s.r.o. dokázala zajistit nezanedbatelné úspory v porovnání s případnými dodávkami energií od dominantních dodavatelů, a to tím, žže detailně sleduje dění a vývoj cen na enegretickém trhu a následně nás o něm informuje. Velmi dobře nastavuje pro budoucí období strategii vhodného nákupu energií pro naši společnost.

Pravidelně nás sami oslovují a předávají informace o vhodnosti nákupu elektrické energie a zemního plynu. Na základě zpracované analýzy nás seznámí s možnou strategií pro následující období. Máme tak vše zajištěno a můžeme věnovat větší prostor i dalším aktivitám naší společnosti. Chtěl bych zvláště vyzdvihnout rychlost a flexibilní komunikaci, která je zásadní v nákupu energií vzhledem k porměnlivosti jejich nákupních cen.

Tato spolupráce se nám osvědčila, a proto můžeme tuto spolupráci doporučit.

Mgr. Jan Holzbauer

Projektový manažer ve společnosti Vlastina s.r.o.

Vážení,

jsme velmi rádi, že jsme se společností NEONPOWER s.r.o. navázali jisté obchodní přátelství, které vznikalo postupně. Začátek naší spolupráce můžeme datovat z poloviny roku 2015. až do současnosti.

Společnost TIÚ-PLAST a.s. se nachází v prostorách výrobního areálu společnosti Spolana a.s., kde jsme až do roku 2015 byli stále pod určitým cenovým tlakem právě zmíněné společnosti, a zároveň našeho dodavatele elektřiny.

Po jisté provedené analýze společnosti NEONPOWER s.r.o. jsme získali jistou představu o celkové koncepční budoucí spolupráci a také jsme získali velmi vhodné cenové podmínky na další období a tím i dosáhli značných finančních úspor, a tím i dokázali snížit naše provozní náklady. Tímto způsobem jsme mohli také zvýšit výrobní kapacity a vytvořit si potenciál pro další rozvoj společnosti.

V dalším období jsme začali velmi dobře získávat určitý obraz o energetickém trhu, a to ns základě naší dlouhodobé vzájemné spolupráce. Po určitém ukázání určitých možností jsme změnili strategii zajišťování si fixních cen a přešli na určitou možnost postupného nákupu v rámci řízení a nakupování společností NEONPOWER s.r.o., která veškeré nákupní kroky řídí a nás o všem informuje ve zpracovaných dokumentech a máme tak o všem přehled.

Tato pozitivní zkušenost, kterou jsme získali se společností NEONPOWER s.r.o. Vám můžeme vřele doporučit.

Ing. Martin Šmat

Generální ředitel ve společnosti TIÚ-PLAST a.s.

S firmou NEONPOWER spolupracujeme od roku 2013. Pro náš provoz vždy velmi vhodně nastavila, vyhodnotila a vybrala nového cenově výhodnějšího dodavatele. Na základě pravidelného kontaktu s firmou NEONPOWER máme vždy velmi dobře zajištěné a individuálně řešené jak cenové, tak i obchodní podmínky které nám přinášejí výrazné úspory. S panem Brabcem máme po celou dobu spolupráce dobré zkušenosti protože své práci se maximálně věnuje.

Na základě výše uvedené spolupráce jsme tedy doporučili společnosti MOTORPAL a.s., jako našeho největšího obchodního partnera, protože máme společný zájem, aby i Motorpal dosahoval maximálních úspor za dodávky energií.

Jan Čeřovský

Jednatel ve společnosti DIA-Praha s.r.o.

neonpower logo

NEONPOWER s.r.o.

Plzeňská 122/20
266 01 Beroun
IČ 036 51 312
DIČ CZ03651312

E-mail

info@neonpower.cz

Telefon

+420 775 687 661