Reference

NEONPOWER s.r.o.

Naši spokojení zákazníci

Vždy máme přehled o provedených nákupech.

I v krizovém období se vždy snaží pro naši společnost zajistit co nejlepší nákupy energií.

Díky důkladnému zvážení každého nákupu vzhledem k aktuálnímu dění ve světě, se snaží předejít rizikům na trhu.

Dále nám poskytují další služby, jako jsou týdenní analýzy, zajímavé studie, či analýzy souborů vytvořených nad rámec smlouvy.

Se společností NEONPOWER s.r.o. jsme spokojeni a vřele ji doporučujeme i dalším společnostem.

Líba Holubcová

Obchodní ředitelka ve společnosti Bartoň-textil a.s.

Se společností NEONPOWER spolupracuji nově od roku 2022. Mám tak přehled o pohybu cen na burze a vývoji komodit. Na prosinec 2022 jsem po doporučení NEONPOWER provedl nákup M12 za 254,12 EUR. Důkladně za mě hlídají situaci ve světě, která by mohla mít vliv na ceny energií, jsem tak schopen věnovat se více svým povinnostem ve firmě. Dále mi poskytují služby týdenních analýz a přehledu trhu s energiemi. Telefonicky i e-mailově jsou vždy ochotni poradit se ohledně nákupů nebo výhledu na ceny v nadcházejícím období.

Celkově tedy spolupráci se společností NEONPOWER s.r.o. mohu doporučit.

Michal Sembdner

Generální ředitel Eurac Hradec s.r.o.

Vážení,

chtěli bychom Vám sdělit, že na základě určitého zkušebního období pro nákup plynu pro rok 2017 a zajištěné důležité součinnosti se společností NEONPOWER s.r.o. a jelikož se nám tedy spolupráce z roku 2017 ukázala určitou možnou budoucí cestu, zvolili jsme ji také pro další spolupráci i v roce 2018.

Společnost NEONPOWER s.r.o. sleduje a vhodně pro nás doporučuje postupné nákupy v elektřině a plynu a tím zajišťuje určité naše cenové požadavky v určitých nákupních krocích. Vždy máme tedy přehled o nákupech a určitých správných kombinacích. Máme vždy aktuální přehled o realizovaných nákupech, které bezpochyby pro nás znamenají přínos do naší společnosti.

Společnost NEONPOWER s.r.o. a její činnost na energetickém trhu můžeme vřele doporučit i Vám.

Karel Pečl

Energetik ve společnosti MADETA a.s.

Vážení,

jsme velmi rádi, že jsme se společností NEONPOWER s.r.o. navázali jisté obchodní přátelství, které vznikalo postupně. Začátek naší spolupráce můžeme datovat z poloviny roku 2015. až do současnosti.

Společnost TIÚ-PLAST a.s. se nachází v prostorách výrobního areálu společnosti Spolana a.s., kde jsme až do roku 2015 byli stále pod určitým cenovým tlakem právě zmíněné společnosti, a zároveň našeho dodavatele elektřiny.

Po jisté provedené analýze společnosti NEONPOWER s.r.o. jsme získali jistou představu o celkové koncepční budoucí spolupráci a také jsme získali velmi vhodné cenové podmínky na další období a tím i dosáhli značných finančních úspor, a tím i dokázali snížit naše provozní náklady. Tímto způsobem jsme mohli také zvýšit výrobní kapacity a vytvořit si potenciál pro další rozvoj společnosti.

V dalším období jsme začali velmi dobře získávat určitý obraz o energetickém trhu, a to ns základě naší dlouhodobé vzájemné spolupráce. Po určitém ukázání určitých možností jsme změnili strategii zajišťování si fixních cen a přešli na určitou možnost postupného nákupu v rámci řízení a nakupování společností NEONPOWER s.r.o., která veškeré nákupní kroky řídí a nás o všem informuje ve zpracovaných dokumentech a máme tak o všem přehled.

Tato pozitivní zkušenost, kterou jsme získali se společností NEONPOWER s.r.o. Vám můžeme vřele doporučit.

Ing. Martin Šmat

Generální ředitel ve společnosti TIÚ-PLAST a.s.

Vážení , chtěli bychom Vám sdělit, že jsme si vybrali pro rok 2020 spolupráci se společnostní NEONPOWER s.r.o. , které jsme svěřili nákup plynu. V rámci naší výroby je pro nás tato položka tvoří značnou část nákladů a proto jsme rádi, že můžeme být ve spojení se společností NEONPOWER s.r.o.

Společnost NEONPOWER s.r.o. velmi dbala po celý rok 2020 o to, abychom mohli být s celkovým výsledkem spokojeni a stanovila cíle, které jsme naplnili ještě nad rámec našich možných predikovaných úspor v rámci postupného nákupu.

Vždy máme přehled o provedených nákupech a určitých krocích

V roce 2020 bylo ušetřeno pro naši společnost téměř 1 800 000 kč proti předpokládyným nákladům před rozhodnutím o postupném nákupu.

Společnost tímto prokázala, že i v následujícím období budeme společně spolupracovat také na nákupech elektrické energie.

Společnost NEONPOWER s.r.o. a její činnosti na energetickém trhu můžeme vřele doporučit i Vám.

Vladimír Podoji

Energetik ve společnosti BRISK Tábor a.s.

S firmou NEONPOWER spolupracujeme od roku 2013. Pro náš provoz vždy velmi vhodně nastavila, vyhodnotila a vybrala nového cenově výhodnějšího dodavatele. Na základě pravidelného kontaktu s firmou NEONPOWER máme vždy velmi dobře zajištěné a individuálně řešené jak cenové, tak i obchodní podmínky které nám přinášejí výrazné úspory. S panem Brabcem máme po celou dobu spolupráce dobré zkušenosti protože své práci se maximálně věnuje.

Na základě výše uvedené spolupráce jsme tedy doporučili společnosti MOTORPAL a.s., jako našeho největšího obchodního partnera, protože máme společný zájem, aby i Motorpal dosahoval maximálních úspor za dodávky energií.

Jan Čeřovský

Jednatel ve společnosti DIA-Praha s.r.o.

neonpower logo

NEONPOWER s.r.o.

Plzeňská 122/20
266 01 Beroun
IČ 036 51 312
DIČ CZ03651312

E-mail

info@neonpower.cz

Telefon

+420 773 121 131