O nás

NEONPOWER s.r.o.

Historie

Původně firma Lukáš Brabec – NEONPOWER začala na trhu s energiemi působit již v roce 2012. Postupně se rozvíjela a rozšiřovala své služby pro společnosti a vytvářela nové postupy a metody. V prvotní fázi bylo důležité zjistit možnosti, které má firma k dispozici a zajistit široký okruh společností, ve kterých bude své obchodní modely vytvářet a postupně vyhodnocovat.

Vše bylo správně naplánováno a posléze i realizováno. Každým rokem byla firma v naplňování cílů a představ úspěšnější, a mohla se tak věnovat dalšímu rozvoji služeb v oblastech energetiky. Za dobu svého působení oslovila několik průmyslových společností, které její služby dlouhodobě využívají a nadále s ní spolupracují. Tímto firma postavila své pevné základy a vytvořila prostor pro další záměry.

V roce 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 235674 vedenou u Městského soudu v Praze. Tímto krokem získala společnost na podnikatelskému trhu patřičnou důvěryhodnost. V roce 2015 se společnost NEONPOWER s.r.o. přestěhovala do kancelářských prostor v Praze.
V roce 2019 se společnost přestěhovala z Prahy do Berouna, kde působí dodnes.

neonpower historie

Filozofie

Získané zkušenosti a cílevědomá činnost dělá ze společnosti stále silnějšího obchodního partnera na energetickém trhu. Abychom mohli obstát v konkurenčním boji, musíme neustále vytvářet prostor pro vývoj a rozvoj v našich službách. Dokážeme to jen za předpokladu ve spolupráci s vámi. Uvědomujeme si, že pokud chceme být na trhu silnými, musíme se setkávat s těmi, kteří jsou na trhu silnější. Důkazem je, že spolupracujeme a navazujeme spolupráci s největšími společnostmi, které již svou historii mají.

Hodnoty společnosti NEONPOWER s.r.o. jsou jedním z nejdůležitějších měřítek v jejím rozvoji a vedou ke správnému fungování na trhu a k uplatnění v konkurenčním boji. Procesem zdokonalování rozvoje rozumíme neustále se vyvíjející proces. Cílem je implementovat naše získané zkušenosti do celkové realizace úspor zákazníků.

Vize

Naším strategickým cílem je být na trhu s energiemi stále v popředí, a tak dokazovat partnerům a klientům vzájemnou kontinuitu v celkovém efektivním procesu řízení a vyhodnocování kvalitního řešení na základě dlouhodobé spolupráce.

Máme tendenci neustále zdokonalovat celkový proces ve vyhodnocování možností úspor a snižování provozních nákladů pro společnosti. Ke stanovení hodnot, vizí a filozofie společnost NEONPOWER s.r.o. dospěla na základě zkušeností se systematickým řízením.

Hodnoty

Základní pilíře ve vztahu se zákazníkem

=

Dlouhodobé naplňování cílů ve spolupráci se společnostmi

=

Důraz na kvalitu v individuálním řešení

=

Důvěryhodnost při spolupráci

=

Rozšiřování služeb a vytváření prostor pro nové možnosti investic

Základní pilíře ve vztahu s našimi obchodními partnery

=

Nastavení vhodných cenových podmínek i individuálního řešení

=

Flexibilní a spolehlivé řešení v dlouhodobé spolupráci se zákazníkem

=

Vytvoření řešení, které má smysl a přidanou hodnotu

neonpower logo

NEONPOWER s.r.o.

Plzeňská 122/20
266 01 Beroun
IČ 036 51 312
DIČ CZ03651312

E-mail

info@neonpower.cz

Telefon

+420 775 687 661