Služby

NEONPOWER s.r.o.

Společnost NEONPOWER s.r.o. v rámci celkové komplexnosti v energetice vytváří prostory pro vaše investice a pozitivně se podílí na rozvoji vašich společností. Pro společnosti zajišťujeme služby v kooperaci s našimi partnery a na základě našich studií předkládáme a vyhodnocujeme pro vás řešení, které vám zajistí úspory a čas. Zabýváme se dále rozvojem služeb a hledáním možností k dosažení co nejlepšího možného řešení.

analýza spotřeb

Analýza spotřeb energií ve vašich provozech

 Zabýváme se modely strategických nákupů a monitorujeme celkový vývoj cen elektřiny a plynu na energetických burzách. Postupné nákupy znamenají největší úsporu, ale i diverzifikaci rizika. Zpracováváme  odborné analýzy o vývoji cen energií- elektřiny a plynu, ropy, uhlí, emisní povolenky 

 

řízené nákupy z burzy

Řízené nákupy z burzy

Zabýváme se modely strategických nákupů a monitorujeme celkový vývoj cen elektřiny a plynu na energetických burzách. Postupné nákupy znamenají největší úsporu, ale i diverzifikaci rizika.

roční nákupy energií

Roční nákupy energií - fixní ceny

Tento model volí naši zákazníci, kteří preferují celoročně fixní ceny, protože chtějí mít i zajištěné stále ceny pro své výrobky. Na základě zjištěné analýzy máme oproti dominantním společnostem výhody v tom , že vykazujeme nízké náklady na náš provoz.

technické poradenství v provozech

Technické poradenství v provozech

Zajišťujeme služby v kooperaci s našimi partnery a na základě našich studií vám předkládáme a vyhodnocujeme pro vás řešení, které vám zajistí úspory a váš čas.

 Co vše pro vás můžeme udělat

  • Poradenství a konzultaci v oblasti energetiky
  • Analýzu vašich nákupů v oblasti elektřiny a plynu – finanční částka dle náročnosti studie a objemu spotřebovaného množství společnosti
  • Navrhneme řešení v oblasti řízení burzovních nákupů elektrické energie a plynu
  • Zpracujeme pro vás modely pro budoucí nákupy vašich energií= FINANČNÍ ÚSPORY 
  • Zajistit pro vás v rámci kooperace s našimi partnery další  možné technické realizace v oblasti zdrojů vytápění a dalších možných úsporných opatření ve vašich provozech.

Porovnání průměrné nákupní ceny EE na rok 2023 s cenou CAL-23

Ukázka úspor pro mlékárenskou společnost v roce 2022

Studie prováděna za účelem zjištění možných rozdílů v nákupech pro rok 2022 u mlékárny s ročním objemem 1 500 MWh a NEONPOWER s.r.o.

Ze studie vyplynulo, že v rámci určitých postupů odborného analyzování nákupů a využití vhodného načasování nákupů,  bylo společnosti ušetřeno téměř 900 000 Kč

 

Porovnání nákupních cen EE slévárny s NEONPOWER s.r.o. v roce 2023

Studie ukazuje na řešení postupu nákupů u elektrické energie, kde na základě dat a průběžného vyhodnocování roku 2023, dosahuje společnost NEONPOWER s.r.o. pro danou slévárnu značných rozdílů v nákupních cenách. Po konzultaci se slévárnou byly nákupy svěřeny nám. V současné chvíli již dosahujeme nižších než státem zastropovaných cen, které jsou stanoveny na 200 EUR/MWh.

Analýza cen EE výrobní společnosti nepřetržitého provozu

Vývoj ceny elektřiny na energetické burze

Vývoj ceny ročního produktu elektrické energie na rok 2022

Vývoj ceny plynu na energetické burze

Vývoj ceny ročního produktu zemního plynu na rok 2022

Ukázky dalších monitorovaných komodit

neonpower logo

NEONPOWER s.r.o.

Plzeňská 122/20
266 01 Beroun
IČ 036 51 312
DIČ CZ03651312

E-mail

info@neonpower.cz

Telefon

+420 773 121 131