Loňský pokles emisí CO2 ze zařízení spadajících pod evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) byl loni nejvyšší od jeho založení v roce 2005. Hlavním tahounem poklesu byl sektor výroby elektřiny, kde byl díky významnému poklesu výroby elektřiny z uhlí a zemního plynu zaznamenán meziroční pokles o 24 %. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Evropské komise.

Data zaslaná jednotlivými členskými státy k 2. dubnu 2024 ukázala podle Evropské komise na meziroční pokles emisí CO2 v systému EU ETS o rekordních 15,5 %. Díky uvedenému poklesu jsou nyní emise CO2 v systému EU ETS o 47 % nižší ve srovnání s rokem 2005, což dle Komise ukazuje na splnitelnost cíle pro rok 2030, kterým je kumulovaný pokles emisí o 62 %.

„Zaznamenaný trend ukazuje na efektivitu a účinnost evropského „cap and trade“ systému jakožto hlavního nástroje pro dekarbonizaci evropského hospodářství,“ uvedla Evropská komise.

Pokles táhla elektroenergetika

Podle zveřejněných dat zaznamenal největší meziroční pokles emisí CO2 sektor výroby elektřiny, kde se emise propadly o 24 %. Uvedeného poklesu bylo dosaženo díky významnému růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, díky kterému došlo k útlumu výroby elektřiny z uhelných a plynových elektráren. Pomohla také nižší poptávka po elektřině, která klesla meziročně o 3,4 % (41 TWh).

Meziroční změna výroby elektřiny z hlavních zdrojů v roce 2023 v EU, Norsku a Švýcarsku. Zdroj: ACER

Emise v průmyslových zařízeních spadajících pod EU ETS klesly podle zveřejněných dat meziročně o zhruba 7 %. Podle Komise byl pokles způsoben kombinací nižší výroby v průmyslovém sektoru a růstu energetické účinnosti, který je vidět zejména v cementárenském a hutním průmyslu.

Jediným sektorem spadajícím pod EU ETS, kde emise CO2 meziročně vzrostly, byla letecká doprava. Tento sektor vykázal díky postupné obnově aktivity po kolapsu spojeném s pandemií onemocnění COVID-19 loni růst emisí CO2 o zhruba 10 %.

Zdroj: Oenergetice