Elektřina a rozdělení složek pro rok 2021

Regulovaná část je složena z těchto poplatků, které stanovuje Energetický regulační úřad / ERÚ

  • Poplatky za rezervovaný příkon
  • Poplatek za systémové služby
  • Příspěvek na obnovitelné zdroje
  • Poplatky operátorovi trhu (OTE)
  • Daň z elektřiny
  • Neregulovaná část

Tato část je zcela cenově ovlivnitelná dodavatelem elektřiny tzv. komodity

Cena za každou spotřebovanou megawatthodinu v měnách KČ, EUR.

Složky ceny elektřiny na hladině nízkého napětí 2021

Složky ceny elektřiny na hladině vysokého napětí 2021

Složky ceny elektřiny na hladině velmi vysokého napětí 2021

Zdroj dat pro grafy: ERÚ

 

Nárůst regulované složky ceny elektřiny se tak nevyhne odběratelům elektřiny na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí, kde je předpokládáno průměrné navýšení o 11,5 %, resp. o 6,5 %. Důvodem je zde právě výrazný meziroční nárůst příspěvku na podporované obnovitelné zdroje

 

Zemní plyn a rozdělení složek pro rok 2021

Regulovaná část je složena z těchto poplatků, které stanovuje Energetický regulační úřad / ERÚ

  • Přeprava a distribuce
  • Poplatky operátorovi trhu (OTE)
  • Daň ze zemního plynu
  • Neregulovaná část

Tato část je zcela cenově ovlivnitelná dodavatelem zemního plynu tzv. komodity

Cena za každou spotřebovanou megawatthodinu v měnách KČ, EUR

Složky ceny plynu pro maloodběr 2021

Složky ceny plynu pro střední a velkoodběr 2021

Zdroj dat pro grafy: ERÚ

Průměrná regulovaná složka ceny plynu příští rok klesne jak u maloodběratelů, tak u velkoodběratelů. U maloodběratelů. ERÚ předpokládá průměrný pokles regulované složky ceny o 1,6 %, přičemž nejvýrazněji ceny klesnou na distribučním území GasNET (-2,76 %), dále na území E.ON Distribuce (-0,43 %), zatímco v Praze (území Pražské plynárenské Distribuce) regulované ceny vzrostou (+4,74 %). U velkoodběratelů plynu je předpokládaný pokles regulované složky ještě výraznější, její celorepublikový průměr klesne o 3,2 %