Francouzský senát navrhl, aby byl zrušen závazek Francie snížit výrobu z jaderných elektráren do roku 2035 na 50 %, informuje portál Montel. Závazek byl poprvé přijat v roce 2014 s cílem snížit podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách na polovinu do roku 2025. 

Francie postupně upouští od svého cíle postupně snižovat závislost země na jaderné energetice. Zatímco v roce 2014, kdy byl cíl poprvé představen, se zdálo, že bude možné se obejít bez některých jaderných elektráren, současná energetická krize naznačuje opak.

V rámci současných legislativních změn, které míří především na zrychlení povolovacích řízení pro výstavbu jaderných elektráren, bylo nově navrženo, aby Francie již netrvala na snížení podílu jádra na výrobě elektřiny na polovinu. měla Francie měla zmíněného cíle, v rámci kterého mělo být ve Francii odstaveno celkem 12 jaderných bloků, dosáhnout nejprve do roku 2025. Konečný termín byl nicméně odsunut v roce 2019 o deset let, tedy do roku 2035.

Návrh změny zákona reaguje na plány, podle kterých má Francie do roku 2050 postavit dalších šest jaderných elektráren. Podle prohlášení vlády má pouze díky úpravě legislativy dojít ke zrychlení výstavby v řádu let.

Návrh kromě zrušení výše uvedeného cíle dále navrhuje, aby byl zrušen strop na celkový instalovaný výkon jaderných elektráren v zemi ve výši 62,3 GW.

Jaderná elektrárna TricastinJaderná elektrárna Tricastin. Zdroj: jean-louis Zimmermann / Creative Commons / CC BY 2.0

Návrh zákona dosud nebyl přijat, v současné fázi se jedná pouze o návrh francouzského senátu, kterým byla změněna původní ministerská novela, jejímž hlavním účelem bylo umožnit výstavbu celkem šesti jaderných bloků ve Francii do roku 2050.

Energetická společnost EDF, která se mimo jiné uchází i o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, plánuje výstavbu reaktorů ve třech francouzských lokalitách. Dva bloky mají vyrůst v Penly, dva v Gravelines v severní Francii a dva v Bugey ve východní Francii nebo v lokalitě Tricastin v jižní Francii.

Společnost také ve Francii dokončuje výstavbu jaderné elektrárny Flamanville, u které došlo koncem loňského roku k navýšení rozpočtu o 500 mil. EUR a oddálení termínu komerčního provozu na přelom let 2024-2025.

Zdroj: www.oenergetice.cz